Månad: januari 2015

Nya utgåva av omstridd bok om Jan Guillou

guillouEtt av fjolårets stora tumult i den svenska boksfären var Paul Frigyes biografi om Jan Guillou. Norstedts förlag stoppade boken efter att Guillou kunnat peka på sakfel, men senare kom en korrigerad utgåva istället ut på Lindelöws förlag.

Nu är det upplagt för nya rubriker. Paul Frigyes ger nämligen ut en uppdaterad pocketversion av sin bok, nu med titeln Guillioutinen.

Förlaget beskriver de nya uppgifterna så här: ”Det visar sig då att Guillous far och farfar inte alls var med i den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. När det gäller diskussionen om internatskolan så deltog inte Guillou i undervisningen under sin sista termin på Solbacka.”

Samtidigt konstateras att att Jan Guillou gick segrande ur mötet med Paul Frigyes i en tv-studio förra våren. ”Och den bilden kommer nog inte att ändra sig” heter det nu.

Recension: Denna dagen, ett liv. Av Jens Andersen.

denna-dagen-ett-liv-en-biografi-over-astrid-lindgrenAstrid Lindgren var inte lättintervjuad. Hon hade stor integritet och kunde vara synnerligen bestämd, samtidigt som hon var överraskande tillmötesgående. Första gången jag ringde på hos henne på Dalagatan 46 i Stockholm öppnades dörren omedelbart av en leende författare som bad mig slå sig ner samtidigt som hon överräckte tre maskinskrivna stenciler med orden:

-Här har du allt du behöver veta, nu pratar vi om annat.

Så blev det nu inte, därpå följde istället en generös intervju som ändade med att hon skickade med två stora papperskassar med friexemplar av egenskrivna, översatta barnböcker på en mängd olika språk till barnbiblioteket hemma i Västerås.

De tre program om Astrid Lindgren som nyligen sändes i SVT innehöll mycket tidsfärg och speglingar av människan och nationalmonumentet Lindgren, medan hennes yrkesgärning som författare hamnade i skymundan.

Den danske författaren Jens Andersen väjer däremot inte för hennes skrivande i sin biografi Denna dagen, ett liv. Tvärtom, samtidigt som han naglar hennes liv och bryter det mot den tid hon levde och de villkor och värderingar som dåtidens människor hade att tampas med. Inte minst de som i likhet med Astrid Lindgren var unga ensamma mammor utan yrkesutbildning.

Lite onödigt är det att boken på omslagets baksidestext presenteras som ”den första nordiska Astrid Lindgren-biografin på fyrtio år”. I synnerhet som författaren själv inte sticker under stol med att han både läst och tagit till sig Margareta Strömstedts biografi om Lindgren från 1977 (omarbetad och utökad upplaga 1999).

Den danske litteraturvetaren och journalisten (som tidigare bland annat porträtterat Tove Ditlevsen) har gjort ett gediget arbete som inbjuder till läsning och dessutom ger förnyade perspektiv på Lindgrens egna böcker.

Till det som berör och manar till eftertanke hör skildringen av hur den gravida Astrid i Stockholm fick kontakt med advokaten Eva Andén och läkaren Ada Nilsson (tidiga kämpar för kvinnor och barns rättigheter i Fogelstadkretsen och tidningen Tidevarvet) och hur hon födde sonen Lasse i Köpenhamn, där han placerades i fosterhem under sina första år.

Bokens titel Denna dagen, ett liv är naturligtvis hämtad från Thomas Thorilds sentens som återfanns på Ellen Keys Strand dit Astrid tillsammans med några fotvandrande väninnor anlände 1925. Precis som så många senare sökte Astrid Lindgren, var den unga journalisten Lindgrens mål att få kontakt med den dåtida författar- och opinionsgiganten Ellen Key. Denna var egentligen ganska trött på alla oanmälda besök, men naturligtvis lyckades Astrid Lindgren få till ett möte som hon sedan skildrade i Vimmerby tidning och därefter återkommit till i olika sammanhang.

Astrid Lindgren sade på sin ålders höst att hon visste vad som inte är livets mening och framhöll att rädslan för ensamhet och tystnad kan göra att man aldrig i lugn och ro hinner tänka efter vad man gör med sin korta stund på jorden.

Jens Andersens biografi över Astrid Lindgren ger relief åt en författargigant som är värd att läsas, om och om igen. Och också är oerhört läst. Enbart hennes berättelser om Pippi, som först refuserades av Bonniers, har sålts i 56 miljoner exemplar och översatts till 65 språk.

Jens Andersen visar med råge vilken skicklig och nytänkande författare Astrid Lindgren var. Inte enbart när det gällde att skriva utan också när det gällde att lyfta fram viktiga frågor, barnens villkor och barnböckernas betydelse. Inte minst genom att använda flera kanaler samtidigt som böcker, film, tv, teater, sång, musik, dans. Lägg till detta effektiv marknadsföring.

KB

 

Denna dagen, ett liv

-en biografi över Astrid Lindgren

Författare: Jens Andersen

Översättare: Urban Andersson

Norstedts

 

 

 

Recension: Och jag är fri. Lennart Geijer och hans tid. Av Ulf Bjereld.

och-jag-ar-fri-lennart-geijer-och-hans-tidDen kontroversielle Lennart Geijer hade en del att stå i under sin sju år som Sveriges justitieminister (1969-76). Sverige skakades av flera gisslandramer och det var Geijer själv som då ryckte ut och förhandlade med flygplanskapare, bankrånare och tyska terrorister. Men framför allt befann han sig i centrum för en omdaning av svensk kriminalpolitik.

Lennart Geijer drev igenom flera reformer som innebar lättnader för fångar i fängelserna. Ingen annan justitieminister, varken före eller efter, har gått så långt i sina uttalanden för en liberalisering av kriminalvården. Enligt Geijer borde fängelser i princip avskaffas, åsikter som fick kritik från borgerligt håll men som applåderades av många på vänsterkanten.

Den s-märkte statsvetarprofessorn Ulf Bjereld menar i en nyutkommen biografi att den så kallade Geijer-affären – uppgifter om att Geijer skulle ha gått till prostituerade – bildat en politisk och mental blockering mot försök att analysera Geijers radikala linje.

Bjereld har av efterlevande fått tillgång till Lennart Geijers tidigare opublicerade dagboksanteckningar som bildar en grund för boken. I bland är noteringarna väldigt rakt på sak som när Geijer skrev: ”Nådeärendena är det mest intressanta jag har. Jag tar varje chans att befria människor från fängelsevistelse.” Knappast en tänkbar hållning för en justitieminister idag.

Geijer kunde vara giftig i omdömena om andra s-statsråd och fackliga företrädare som han ofta fann träiga och trista. Men uppenbarligen var han själv inte heller någon större lustigkurre. Han höll distans till andra människor och hans trätobroder Carl Persson, rikspolischefen, har vittnat om osympatiska härskartekniker. Särskilt nära kommer vi inte Geijer som person i Bjerelds bok, därtill är dagboksnoteringarna alltför lakoniska.

Möjligen bör man vara lite politiknörd för att riktigt bli engagerad av Ulf Bjerelds grundliga genomgång av Lennart Geijers politiska bana. Författaren vill gärna lyfta fram förtjänsterna hos Sveriges mest vänsterradikale justitieminister någonsin, i vart fall nyansera bilden av honom. Bjereld ifrågasätter också uppgifterna om Geijers eventuella samröre med prostituerade men kommer inte direkt med några nya avslöjanden. Den stora behållningen är hur Lennart Geijers politiska åsikter sätts in i ett större idépolitiskt sammanhang.

SB

 

Och jag är friLennart Geijer och hans tid

Författare: Ulf Bjereld

Atlas

 

 

Recension: Benjamin Franklin. Av Lennart Oldenburg

benjamin-franklin-mannen-som-uppfann-amerikaTänk er en svensk politiker av idag som också är en framstående diplomat. Och tidningsman. Och en respekterad filosof. Och generaldirektör för Postverket. Och som ovanpå det är ett tekniskt geni som hobbyforskar på hög nivå.

Nej, sådana mänskor görs väl inte längre. Men den osannolikt mångsidige Benjamin Franklin (1706-1790) var på sin tid allt detta. Han porträtteras i en nyutkommen bok med den träffande undertiteln ”Mannen som uppfann Amerika”, den första svenska biografin sedan 1940-talet om universalgeniet Franklin.

För den som mest associerar Benjamin Franklin med våghalsiga åskledarexperiment är det lärolik läsning. Med stöd i amerikansk litteratur om Franklin, den är förstås omfattande, så har Lennart Oldenburg skrivit ett initierat och ambitiöst porträtt. På köpet får man en historielektion om vägen fram till bildandet av Förenta staterna.

I USA är Franklin en ikon, ett exempel på en selfmade man från enkel bakgrund som som blev en av nationens grundare. Oldenburg beskriver honom som en renässansmänniska: ”en stor humanist, en naturvetare med stränga krav på metodik, en ovanligt hederlig politiker, en världsmedborgare och visionär”.

Franklin var en folkfostrare och uppfattades allmänt som en av sin tids mest lärda män men själv gick han bara två år i skolan. Vid tolv års ålder började han som typograflärling hos en äldre bror. Han blev så småningom en skicklig yrkesman som en period jobbade i London. Efter hand växte intresset för att inte bara trycka texter utan att formulera dem, Franklin var redan som ung man en vass och respekterad skribent som gärna använde satiren som verktyg för att angripa brittisk politik.

Politikern Franklin tvekade i  det längsta inför kraven på att bryta med britterna men han kom att bli en av författarna till oavhängighetsförklaringen, Declaration of Indedepence, 1776. Huvudförfattare var Thomas Jefferson som i boken beskrivs som en yngre själsfrände till Franklin.

Tyngdpunkten i Oldenburgs berättelse ligger på Franklins politiska och diplomatiska insatser (han vistades i flera omgångar i Frankrike) men vi får också läsa om hans tekniska fingerfärdighet. Den resulterade bland mycket annat i en ny typ av värmekamin och i uppfinningen dubbelslipade glasögon, ibland kallade Franklinglas.

Franklin var i många avseende före sin tid. Bland det sista han gjorde före sin död 1790 var att lämna in en motion till kongressen om slaveriets avskaffande. Det skulle dröja 75 år innan hans förslag blev verklighet.

SB

 

Benjamin Franklin – mannen som uppfann Amerika

Författare: Lennart Oldenburg

Carlssons